Aktuellt

Här finner ni de senaste händelserna i föreningen och även vårt nyhetsbrev Prästgårdsnytt. 

Gemensam el

Förening har from 26:e april övertagit ansvaret för att debitera elförbrukningen för alla lägenheter.

Slutfaktura från Ellevio
Det här betyder att ni kommer få en slutfaktura från Ellevio AB samt det elhandelsbolag ni valt. Slutfakturan ska gälla för fram till och med 25 april 2021. Ni behöver inte göra något för att få dessa slutfakturor utan detta sker automatiskt från respektive bolag.

Föreningen mäter nu elen
BRF'en har med start 26 april börjat mäta elförbrukningen individuellt för alla lägenheter. Första debiteringen för el kommer att synas på avgifts/hyresavin som skickas ut i Juni. Debiteringen kommer då gälla för perioden 26:e April - 31:a maj, 2021. På avin kommer ni se er elförbrukning samt kostnaden för perioden. Debiteringen kommer därefter ske månadsvis.

Inloggningsportal
Inom kort kommer ni även få möjlighet att logga in på en portal där ni kan följa och se er elförbrukning historiskt. Mer information kommer senare.

Styrelsen
BRF Prästgårdsgränd 8-18 

Läs hela inlägget »

Vi börjar klockan 10.00 och hoppas att få träffa er alla medlemmar och hyresgäster.

Det kommer finnas en container på gården. Observera att man får inte slänga farliga avfall(t.ex vitvaror och farligt gods).

Under gårdagen kommer vi bl.a rensa vindsvåningar och allmänna utrymmen.
Efter städningen bjuder styrelsen på grillad korv. 

OBS!
Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Prästgårdsgränd 8-18

Läs hela inlägget »
Föreningen har två almträd på vår innegård som har blivit sjuka. Almarna har varit sjuka en längre period och bedöms nu som riskträd av arborist och kommer fällas av 
Elfströms trädgårdsanläggningar, onsdagen den 5:e maj.

Vad är ett riskträd?
Riskträd är en term som används för ett träd som misstänks falla. Men för att ett träd ska kunna räknas som ett riskträd krävs tre olika faktorer:
  1. Det finns en måltavla, alltså person, bil eller fastighet som kan skadas om trädet faller.
  2. Trädet är skadat eller försvagat med exempelvis döda grenar eller allvarlig rötangrepp
  3. Konsekvensen av att måltavlan träffas av träddelen är betydande.
För mer information om riskträd kan du läsa på lanstyrelsen.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Prästgårdsgränd 8-18
 
Läs hela inlägget »

Ny styrelse
Årsstämman hölls den 13:e mars på föreningsens innergård. På årstämman godtogs valberedningsens förslag på styrelse där vi välkomnar Lubava Norberg, Åsa Lopez Holmberg och Mikael Höglund till styrelsen. Vi tackar Josefine Stenberg för sitt styrelsearbete.

Under stämman beslutades det att styrelsen kommer påbörja arbetet att förbättra föreningens grillplats. Vilket innebär att vi till en början kommer se vilka möjligheter som finns för att förbättra vår innegård.  

Läs hela nyhetsbrevet

Läs hela inlägget »

Ny kundportal från 1 januari 2021
Från den 1 januari 2021 kommer den ekonomiska förvaltningen av vår förening ske i en ny portal där ni som boende/hyresgäst kommer kunna logga in på ett enkelt och tryggt sätt. Allt ni som medlem eller hyresgäst har behörighet att se kommer att finnas tillgängligt oavsett vilken digital enhet som används - dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Nya möjligheter - enkelt och transparent
Den nya portalen blir tillgänglig via webben där du enkelt kommer att logga in med BankID. Portalen ger er ett antal nya digitala möjligheter bland annat kan du hitta dina avier där samt ändra aviseringsalternativ.

Från och med januari kommer aviseringen att ske månadsvis istället för tidigare med kvartalsvis utskick av avier. Den avi som ni nu har fått avser januari månad, avin som avser februari kommer att skickas ut i januari osv. 

Om du önskar information om ändring av aviseringsalternativ kan du logga in på portal.simpleko.se/avisering. Där loggar du in med ditt avinummer och internetkod som du finner på din avi. Där kan du bl.a lägga in din E-post om du i fortsättningen vill få avierna via e-post samt får information hur du anmäler dig till e-faktura och autogiro.

Utskick av avier kommer att ske på samma sätt som tidigare för autogiro, e-faktura och post. Du som idag har aviseringsalternativ med E-post kommer få den första avin via post eller Kivra, om du har aktiverat Kivra sedan tidigare. Om du vill fortsätta med E-post som aviseringssätt ändrar du enligt ovan.

Om du har erhållit en avi nu men tidigare inte varit avimottagare beror det på övergången till den nya portalen. Du kan logga in enligt ovan och ändra avimottagare för kommande aviseringar. När det gäller Kivra har avin skickats till en av er som är medlem/hyresgäst. Om du fått avin på Kivra men vill ändra avimottagare så ändrar du adress på portal.simpleko.se/avisering och sedan bestämmer aviseringssätt för E-post, e-faktura eller autogiro, vi kan tyvärr inte ändra mottagare till Kivra utan vill ni fortsätta att få avier via Kivra är det den som har fått avin som måste stå kvar som avimottagare annars rekommenderar vi E-post som alternativ.

Läs hela inlägget »

Varje lägenhet skall ha en brandvarnare. Har du ingen eller om ”bäst-före-datumet” har gått ut så delar föreningen ut en. Skriv till styrelsen@brfprastgard.se eller lämna ett meddelande i brevlådan i tvättstugan.

Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Myndigheten MSB erbjuder en sms-service som påminner om att testa brandvarnaren regelbundet. Klicka bara på länken och skriv in ditt mobilnummer: https://aktivmotbrand.msb.se/.

Vad ska du göra vid brand?
Läs mer via denna länk: https://mailchi.mp/2bc70c6983d5/nr-testade-du-din-brandvarnare-senast

Läs hela inlägget »

År 2020 för BRF Prästgårdsgränd 8-18 däremot har varit ett år som präglats av takrenovering men även ett år med fokus på att jobba mer miljöinriktat. Vi har installerat solceller, infört källsortering i vårt nya miljörum, fått ett sedumtak på vår tvättstuga och nu senast kommer vi införa gemensam el. 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!
Nu när juletider närmar sig är det extra viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar över vårt miljörum. Vi ställer inga sopor på golvet utan allt sopor läggs i kärlen. Se till pressa ihop de större kartongerna så att det får plats i kärlen. Om det är fullt i kärlen, vänta tills nästa tömning eller ta er till en sopstation eller återvinningscentral. Detta gäller även för glas och elavfall.

Läs föreningsens senaste nyhetsbrev genom följande länk: 
https://mailchi.mp/fe7fad4adafb/prstgrdsnytt-2020-4?e=[UNIQID]

Läs hela inlägget »

Styrelsen kommer på en extra föreningsstämma föreslå en övergång till gemensamt elabonnemang för samtliga lägenheter – Gemensam el. Syftet med detta är att ge medlemmarna/hyresgäster en lägre elkostnad samt göra det möjligt att utnyttja den producerade solelen till en större grad.

Information om extrastämman

Datum 24 november 2020
Tid 19:00
Plats Utanför tvättstugan


För mer information kring genmensam el, läs mer genom följande: Länk till information och ni hittar även frågor och svar genom följande: LÄNK TILL FRÅGOR & SVAR

Kallelse och fullmakt
Länk till kallelsen
Länk till fullmakt

Hälsningar,
Styrelsen BRF Prästgårdsgränd 8-18

Läs hela inlägget »

Den 18:e oktober kl 10.00 har föreningen gårdsdag. ​

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ber er därför att stanna hemma vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och hålla avstånd. ​

Under gårdsdagen kommer vi bland annat rensa vindsgångar och allmänna utrymmen. Vi hoppas få träffa er alla medlemmar och hyresgäster. Vi bjuder på grillad korv.​
Det kommer finnas en container på gården som är öppen under gårdsdagen. 

Observera att man INTE får slänga farligt avfall (ex. bildäck) eller elavfall (ex. vitvaror, köksmaskiner). ​

Läs hela inlägget »

Sista etappen av solcellsprojetet har som ni kanske märkt blivit försenad. Detta som en följd av fördröjning vid takarbetet. Den nya uppdaterade tidsplanen är att sätta igång med solcellsinstallation för etapp tre i början av oktober. Driftsättningen sätts igång i november.

Planerade strömavbrott under solcellsinstallation
Under perioden 6 – 9 oktober (tisdag – fredag) kan det eventuellt ske kortare strömavbrott på 20-60 min. ​​

Dessa kommer att I så fall ske mellan 9.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Prästgårdsgränd 8-18

Läs hela inlägget »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Nyhetsarkiv