Dokument

Här hittar du föreningens stadgar och den ekonomiska planen samt en den tekniska besiktning som gjordes innan ombildningen.

Här hittar du protokollen från tidigare årsstämmor.

Här hittar du föreningens tidigare årsredovisningar.

Här finns en del blanketter samlade, t.ex. ansökan om att få hyra ut lägenehten i andra hand eller ansökan om att sätt upp parabol.

Här finns tidigare utkomna nyhetsbrev.