Nyheter

2018

Efter den injustering och balansering som genomfördes förra året kommer nu QSEC tillbaka för att mäta och kontrollera funktionen. Syftet är att hitta eventuella avvikelser som nu kan avhjälpas för att uppnå en jämn värme i hela fastigheten. Qsec kommer att besöka samtliga lägenheter under dessa dagar:

  • 21 november, Port 8-10
  • 22 november, Port 12-14
  • 23 november, Port 18
Har ni inte möjlighet att vara hemma är det viktigt att ni möter upp QSEC:s personal i respektive trapphus entré på morgonen 07:45-08:00 för att överlämna nyckel.

RBEkonomi

Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, och nu byter de namn. Det juridiska namnet är nu Förvaltning i Östersund AB, men de arbetar under namnet RBEkonomi. Deras nya hemsida är www.rbekonomi.se, och de nås på telefon 08-522 182 42.

Föreningen har sedan 1 augusti bytt försäkringsbolag till RBförsäkring (rbforsakring.se). Med den nya fastighetsförsäkringen följer också ett kollektivt bostadstillägg, vilket innebär att våra medlemmar inte behöver teckna ett individuellt tillägg till sin hemförsäkring. Vid eventuella frågor kontaktar man RBförsäkring på 0771-800 600. Skadeanmälan görs på 0771-800 800.

Årest föreningsstämma hålls onsdagen 25 April kl 18:30 på Connect hotell, Götalandsvägen 218 i Älvsjö. Välkomna!

Då maskinerna i tvättstugan nu är över 15 år gamla är det dags att byta ut maskinparken, varför styrelsen har beställt ny utrustning. Under perioden 16/4-23/4 planeras arbete med att gjuta på den befintliga sockeln. Två tvättmaskiner kommer behöva kopplas ur vilket innebär att vi kommer ha reducerad tvättkapacitet under denna period. Under perioden 24/4-27/4 planeras installationen av de nya maskinerna, och då kommer tvättstugan att hållas helt stängd. Under denna period kommer också belysningen bytas ut mot mer energieffektiva LED armaturer.

Med förra nyhetsbrevet gick styrelsen ut med en förfrågan och enkätundersökning för att se om det fanns ett intresse av att förenignen skulle teckna ett kollektivt avtal för bredband och TV. Återkopplingen på detta har istort sätt uteslutande varit positivt, varför styrelsen valt att gå vidare och tecknat ett 5-årigt avtal med Telia. Avtalet innebär att samtliga lägenheter från och med 1 oktober får tillgång till bredband med hastigheten 700/700 Mbit och digital-TV med kanalpaketet lagom.

Kostnaden kommer att läggas direkt på avgiften och hyran från och med att tjänsten träder i kraft 1 oktober. Hyresgäster har dock rätten att tacka nej till tjänsten genom att svara på blanketten som skickats ut. 

Trådlös router och HD-förberedd digitalbox ingår i månadskostnaden med garantitid under hela avtalstiden, dvs 5 år. Utrustnignen tillhör dock föreningen och lägenheten vilket betyder att vid en eventuell flytt så får utrustningen inte tas med utan lämnas kvar till nästa läegenhetsinnehavare. Utan extra kostnad ingår även TV för flera rum, upp till 3 TV apparater extra per lägenhet. Dock så behöver man själv införskaffa extra digital boxar till dessa TV-apparater. Det finns också möjlighet att utöka det de kollektiva tjänsterna med individuella avtal, om man t.ex. önskar utöka TV paketet med fler kanaler eller önskar IP-telefoni. Utöver detta så ingår dessutom flertalet mervärdestjänster så som playkanaler, filmbutik och Play+ (dvs tillgång till TV i mobila enheter så som mobil och surfplatta).

I och med att vi tecknar detta gruppavtal ges Telia exklusiv rätt till nätet, varför öppen fiber försvinner. Detta innebär att det inte längtre kommer att gå att teckna avtal med andra tjänsteleverantörer. Styrelsen uppmanar därför att våra medlemmar avslutar sina nuvarande abbonemang för TV och Bredband till 1 oktober för att undvika dubbla kostnader. 

Som styrelsen tidigare informerat om så har företaget QSEC fått i uppdrag att göra en injustering av fastighetens värmesystem för att uppnå ett bättre innomhusklimat. Arbetet kommer att påbörjas i port 18 måndag 12 februari och sedan fortsätta med en port om dagen i ordningen 14, 12 10 och 8. Arbetet kommer att ske någon gång under dagen, mellan kl. 8.00 - 16.00.
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att QSEC får tillträde till samtliga lägenheter. Om ni inte har möjlighet att vara hemma, ber vi er att lämna in er nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ert brevinkast efter utfört arbete. Obs: Märk nyckeln med efternamn och lghnr!
För att QSEC ska kunna komma åt att genomföra arbetet ber vi er att plocka bort möbler och dylikt framför samtliga element och hålla ev. extralås olåsta! QSEC kommer sedan tillbaka till samtliga lägenheter vid senare datum för att mäta elementen och kontrollera dess funktion.

Den nya dataskyddsreformen (GDPR) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och är framarbetad för att öka rättigheterna för er som registrerade. I stora drag ökar detta kravet på oss att sköta era personuppgifter och ni får ett utökat skydd. Därför vill vi informera er om att GDPR innebär att ni som registrerade i SMS-gruppen har rätten att bland annat bli glömd (att vi tar bort er ur denna sms-lista vid önskemål). Vill ni veta mer om vilka rättigheter ni har som registrerade så finner ni en hel del matnyttig information på denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Tiden går fort och snart är det återigen dags för föreningsstämma. Vi vill påminna om att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla denna motion till styrelsen senast den 1 februari.

Om du vill ha möjligheten att påverka ditt boende är det en bra idé att gå med i styrelsen. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vet du någon i föreningen som du tycker är lämpad och som du vill nominera? Hör då av dig till valberedningen på valberedningen@brfprastgard.se

Välkommen till Brf Prästgårdsgränd 8-18

Brf Prästgårdsgränd 8-18 ligger i Älvsjö. I föreningen ingår adresserna Prästgårdsgränd 8, 10, 12, 14 och 18. Föreningen blev färdigombildad från tidigare Familjebostäder den 1 september 2012.

I närområdet finns det gott om restauranger, matbutiker, banker, bankomater, konditorier, apotek, bibliotek, skolor och förskolor mm. Kommunikationerna är goda med gångavstånd till Älvsjö centrum där du hittar pendeltåg och massor med olika busslinjer. Med bil kommer man snabbt ut på E4.

 

Området består av 3 fastigheter med totalt 85 lägenheter med tillhörande vindsföråd och en grön och barnvänlig gård med lekplats.