Aktuellt

Här finner ni de senaste händelserna i föreningen och även vårt nyhetsbrev Prästgårdsnytt. 

2017

Nu börjar våra moderniserade hissar bli helt färdigställda. Som det kan vara vid större entreprenader som denna, kan det till en början finnas vissa detaljer som brister. Uppmärksammar ni något som bör åtgärdas, informera då styrelsen så ser vi till att detta ordnas.
I och med moderniseringen så tar även entreprenören, ITK, över förvaltningen av våra hissar. Eventuella felanmälningar görs därför framöver direkt till ITK på telefonnummer 08-564 350 10. Numret står även i hissarna och anslagstavlorna i entréerna. 

Läs hela inlägget »

I samband med budgetarbetet för 2018 konstateras att en höjning av avgiften är nödvändig. Detta för att klara av generella kostnadsökningar och ta höjd för kommande underhållsbehov. 

Avgiften kommer därför från och med 1 januari 2018 att höjas med 4%.

Läs hela inlägget »

Sedan 1 maj är föreningens el märkt "bra miljöval". Detta är ett sätt för föreningen att bidra till en mer mljövänlig och hållbar framtid.

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och är sveriges enda oberoende och en av världens tuffaste miljömärkningar av el. Bra miljöval innebär förutom att all el kommer från förnybara källor också att krav ställs på att produktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Genom att välja el märkt med Bra miljöval bidrar vi också till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Läs mer på Natruskyddsföreningens hemsida:
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

Läs hela inlägget »

För att få bukt med de senaste årens problem med obalans i värmesystemet, då vissa boende har upplevt det varit väldigt kallt i sina lägenheter, har styrelsen nu skrivit kontrakt med företaget QSEC för att göra en injustering. Själva injusteringen i lägenheterna beräknas ske någon gång i början av 2018, och man kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om detta kommer framöver.

Läs hela inlägget »

Nu påbörjas återställningen av tvättstugan efter den tidigare fuktskadan. Arbetet påbörjas måndag 7 augusti och beräknas vara klar torsdag 17 augusti. Under denna period kommer vattnet behöva stängas av till och från vilket kommer att kunna påverka tvättpassen. För att undvika störningar kan det av den anledningen därför vara klokt att välja de sena tvättpassen då inget arbete pågår.

Under måndagen 7 augusti kommer golvet att bilas upp varför tvättstugan kommer att vara stängd hela dagen.Tvättpass bokade denna dag kommer att avbokas.

Läs hela inlägget »

Påminnelse om Årstämma, imorgon 20 april klockan 19.00 i köksälvanslokaler. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Nu är snart våren här igen och då är det återigen dags för föreningens årsstämma. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vill du föreslå någon annan, hör då av dig till valberedningen@brfprastgard.se.

Läs hela inlägget »

Från och med idag, 1 februari 2017, byter vår ekonomiska förvaltare namn till Agenta Förvaltning. I samband med detta blir det nya kontaktuppgifter vid frågor om t.ex. avier, inbetalningar, avgifter mäklarbilder mm. Kundtjänsten går att nå på:

Telefonnummer: 08-522 18 242 (vardagar 8-18)
Mailadress: kundtjanst@agentaforvaltning.se
Hemsida: www.agentaforvaltning.se

Läs hela inlägget »

Det har upptäckts att det finns en vattenskada i tvättstugan. På grund av detta kommer tvättstugan vara stängd för bokningar fredag 3 februari, då Ocab kommer att jobba med att riva ena väggen för att vidare utreda skadeorsak. Styrelsens förhoppning är att tvättstugan återigen ska vara tillgänglig och igång från och med lördag 4 februari, men vi ber de boende att vara beredda på begränsad tillgänglighet i tvättstugan under en tid, då kanske inte alla maskiner kommer att vara igång. Vi räknar också med att tvättstugan inom kort kommer att behöva stängas igen då den ska återställas. Vidare information kommer att komma på hemsidan, med anslag i tvättstugan och som SMS i SMS-gruppen.

Läs hela inlägget »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Nyhetsarkiv