Aktuellt

Här finner ni de senaste händelserna i föreningen och även vårt nyhetsbrev Prästgårdsnytt. 

2018 > 01

Som styrelsen tidigare informerat om så har företaget QSEC fått i uppdrag att göra en injustering av fastighetens värmesystem för att uppnå ett bättre innomhusklimat. Arbetet kommer att påbörjas i port 18 måndag 12 februari och sedan fortsätta med en port om dagen i ordningen 14, 12 10 och 8. Arbetet kommer att ske någon gång under dagen, mellan kl. 8.00 - 16.00.
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att QSEC får tillträde till samtliga lägenheter. Om ni inte har möjlighet att vara hemma, ber vi er att lämna in er nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ert brevinkast efter utfört arbete. Obs: Märk nyckeln med efternamn och lghnr!
För att QSEC ska kunna komma åt att genomföra arbetet ber vi er att plocka bort möbler och dylikt framför samtliga element och hålla ev. extralås olåsta! QSEC kommer sedan tillbaka till samtliga lägenheter vid senare datum för att mäta elementen och kontrollera dess funktion.

Läs hela inlägget »

Den nya dataskyddsreformen (GDPR) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och är framarbetad för att öka rättigheterna för er som registrerade. I stora drag ökar detta kravet på oss att sköta era personuppgifter och ni får ett utökat skydd. Därför vill vi informera er om att GDPR innebär att ni som registrerade i SMS-gruppen har rätten att bland annat bli glömd (att vi tar bort er ur denna sms-lista vid önskemål). Vill ni veta mer om vilka rättigheter ni har som registrerade så finner ni en hel del matnyttig information på denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Läs hela inlägget »

Tiden går fort och snart är det återigen dags för föreningsstämma. Vi vill påminna om att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla denna motion till styrelsen senast den 1 februari.

Om du vill ha möjligheten att påverka ditt boende är det en bra idé att gå med i styrelsen. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vet du någon i föreningen som du tycker är lämpad och som du vill nominera? Hör då av dig till valberedningen på valberedningen@brfprastgard.se

Läs hela inlägget »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Nyhetsarkiv