Aktuellt

Här finner ni de senaste händelserna i föreningen och även vårt nyhetsbrev Prästgårdsnytt. 

2020

Den 18:e oktober kl 10.00 har föreningen gårdsdag. ​

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ber er därför att stanna hemma vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och hålla avstånd. ​

Under gårdsdagen kommer vi bland annat rensa vindsgångar och allmänna utrymmen. Vi hoppas få träffa er alla medlemmar och hyresgäster. Vi bjuder på grillad korv.​
Det kommer finnas en container på gården som är öppen under gårdsdagen. 

Observera att man INTE får slänga farligt avfall (ex. bildäck) eller elavfall (ex. vitvaror, köksmaskiner). ​

Läs hela inlägget »

Sista etappen av solcellsprojetet har som ni kanske märkt blivit försenad. Detta som en följd av fördröjning vid takarbetet. Den nya uppdaterade tidsplanen är att sätta igång med solcellsinstallation för etapp tre i början av oktober. Driftsättningen sätts igång i november.

Planerade strömavbrott under solcellsinstallation
Under perioden 6 – 9 oktober (tisdag – fredag) kan det eventuellt ske kortare strömavbrott på 20-60 min. ​​

Dessa kommer att I så fall ske mellan 9.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Prästgårdsgränd 8-18

Läs hela inlägget »

Gårdsgagen den 18:e oktober. 
Höstens gårdsdag börjar närma sig och infaller söndagen den 18:e oktober kl 10.00. Vi uppskattar alla medlemmars hjälp i att göra fint på vår gård och allmänna utrymmen. Ta tillfället i akt för att lära känna era grannar. Vi hoppas på god uppslutning. Under gårdsdagen kommer alla våra medlemmar ha tillgång till en container. I containern kan ni slänga grovavfall men ni inte kasta farligt avfall eller elavfall. 

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ber er därför att stanna hemma vid sjukdomssymptom, tvätta händerna och håll avstånd. 

Läs föreningsens senaste nyhetsbrev genom följande länk: https://mailchi.mp/7a57fee6c5d6/prstgrdsnytt-2020-nr-12756288.

Läs hela inlägget »

Miljörummet är nu öppet igen!
Tidigare problem med nyckelläsaren till miljörummet är nu löst och ni kan åter nyttja vårt miljörum. Tack för att ni hjälps åt så att det sorteras rätt och att det hålls rent i våra gemensamma utrymmen. 

Läs hela inlägget »

Problemet är felanmält och vi hoppas det ordnar sig snart.
Eftersom att nyckelläsaren inte funkar så kommer ni för tillfället inte in i miljörummet. Vi ber er därför att avvakta med att slänga ert avfall tills det att problemet är åtgärdat. Ni kan alltid utnyttja återvinningsstationen vid Götalandsvägen 205. 

Läs hela inlägget »
Under vecka 28 kommer vi starta upp installationsarbetet av vår solcellsanläggning. Ni kommer se ett antal nya ansikten från företaget Svea Solar som är entreprenör för detta projekt.

Översiktsplan med reservation för ändringar:
Datum Port 
Jul 9 - Aug 7 14,12,10,8
Aug 17 - Aug 28 18,8

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en härlig sommar. 
Läs hela inlägget »

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt den 6:e juli 2020 mellan klockan 08.00-16.00.

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Läs hela inlägget »

Sista etappen, etapp 3 där arbetet kommer utföras i port 18 och resterande del av port 8 kommer sättas igång from 15 juni. Vi vill därför uppmana boende att städa undan sina uteplatser med känsliga material då byggställningarna kommer att resas. 

Läs hela inlägget »

Stockholm Exergi behöver reparera en läcka på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

2020-06-11 08:00
2020-06-11 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.
Läs hela inlägget »
Renoveringen av vårt nya miljörum är nu i slutfasen och kommer snart stå redo för alla medlemmars förfogande. För att få tillgång till miljörummet krävs det att ni närvarar på ett Öppet hus med en genomgång av regler för miljörumet. I samband med detta behöver varje hushåll signera att ni tagit del av informationen samt att ni ansvarar för att alla medlemar i ert hushåll hjälps åt för att reglerna följs och att vi håller fint efter oss i våra gemensamma utrymmen. Godkänner ni reglerna kommer vi aktivera era rödabrickor - så ta med dem till öppet hus så ni kan börja källsortera så snart som möjligt.

Styrelsen bjuder in till två öppet hus med drop-in:
Torsdag den 11:e juni kl. 19.00-20.00
Lördag den 13:e juni kl. 10.00-12.00
Läs hela inlägget »

Under 2020 arbetar Ellevio med att installera nästa generations smarta elmätare hos nästan samtliga kunder och nu kommer arbetet att påbörjas i vår förening. 

Strömmen kommer stängas av under en kortare stund någon gång under följande period:  2020-06-01 till 2020-06-07 mellan kl: 07:00-20:00

Arbetet tar ungefär en halvtimme, under tiden elmätaren byts ut kommer strömmen att stängas av. Vilket betyder att bland annat hissar kommer att stängas av. 

Vem byter elmätaren?
Arbetet utförs av Ellevios samarbetspartner ONE Nordic. 

Vill du ha en smspåminnelse innan bytet?
Anmäl på www.ellevio.se/sms så får du en påminnelse i monilen innan elmätarbytet samt uppdateringar om andra planerade eller oplanerade strömavbrott. 

Har du ytterligare frågor om elmätarbytet eller strömavbrott?
Kontakta Ellevio på 020-636 000 eller elmatarbytet@ellevio.se

Du kan läsa mer om den nya smartare elmätaren och varför bytet sker på www.ellevio.se/elmatarbyte

Läs hela inlägget »

Takarbetet & Solceller
Som vi nämnt i nyhetsbrevet är takrenoveringen inne i etapp 2. Takarbetet forsätter enligt tidplan. Sista etappen, etapp 3, där arbetet kommer utföras i port 18 och resterande del av port 8 beräknas påbörja vecka 27. Vilket är då etapp 2 beräknas vara färdigställt.

Solcellsarbetet kommer påbörjas under vecka 27 och är även det arbetet indelat i samma tre etapper. 

Renovering av Miljörummet 
Renovering av föreningens miljörum har påbörjats av entreprenaden Gorilla Bygg. Under tiden renoveringen pågår kommer miljörummet vara stängt och vi hänvisar därför till återvinningsstationen på Götalandsvägen 205.  Vidare information om nyöppning, behörigheter och regler kommer vid ett senare skede. 

Läs hela inlägget »

Årsstämman 2020

BRF Prästgårdsgränd 8-18 höll sin årsstämma den 13:e maj 2020. Under årsstämman gick vi igenom året som varit. Efter ett välarbetat jobb av valberedningen tillträdde några nya namn till styrelsen som nu består av:
 

Styrelseledamöter Suppleanter
Tord Cederkäll, Ordförande (Ny) Birgit Ulvfot
Lisa Aldenklint, Kassör Magnus Hellström (Ny)
Willy Do, Sekreterare Olga Tagner (Ny)
Mellya Simon
Josefine Stenberg

Styrelsen vill passa på att tacka för alla medlemmar som dök upp trots rådande situation samt tacka tidigare styrelsemedlemmar för arbetet de utfört under åren. 
Läs hela inlägget »

Ny finns dett ett nytt av BRF Prästgårdsgränds nyhetsbrev. Vi informerar bland annat om kommande renovering i vårt soprum som kommer att hållas stängt från och med  den 11:e Maj. 

Läs hela nyhetsbrevet

Läs hela inlägget »

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kommer stämman att hållas utomhus på föreningens innergård för att minska risken för smittspridning. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på stämman. Om du är sjuk, är i riskgrupp eller av annan anledning inte har möjlighet att närvara kan du delta genom fullmakt.
Ta med dig en stol eller en pall och så ses vi på gården klockan 19:00.

Läs hela inlägget »

Som styrelsen tidigare informerat har vi beslutat att renovera taken på samtliga hus i bostadföreningen. Nu har styrelsen upphandlat Tello Service Partner AB för att utföra takrenoveringsarbetet som kommer påbörjas redan under nästa vecka (v.8). Styrelsen ser positivt till att arbetet kan påbörjas så tidigt på året då takrenoveringar alltid är väderberoende. Med den tidsplan vi har idag räknar vi med att arbetet är klart under augusti men arbetet är som tidigare nämnt väderberoende.

Läs mer om takrenovering i det senaste nyhetsbrevet

Läs hela inlägget »

Mailen är nu återigång efter tidigare störningar. Om ni skickat in mail till styrelsen under tisdag 21/1 - onsdag 22/1, kan det vara så att mailen inte kommit fram. 

Ifall ni inte fått svar från styrelsen får ni gärna maila in på nytt. 

Läs hela inlägget »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Nyhetsarkiv