Att bo i vår förening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna

tillsammans äger mark och byggnader. Du äger rätten att bo i lägenheten

och förvaltar fastigheten tillsammans med övriga medlemmar.
Du kan när som helst sälja din lägenhet. Äganderätten kan även ärvas

eller överlåtas.
Förenings syfte är att solidariskt dela på kostnader för fastighetens

drift. Som medlem i föreningen är du också delansvarig.