Grovsoprum

Föreningen tillhandahåller medlemmar och hyresgäster ett grovsoprum som ligger i port 18 och öppnas med den röda brickan. I soprummet sorteras följande:

Ofärgat glas:
I insamlingskärlet för ofärgat glas lägger du alla ofärgade glasförpackningar. Var noga med att ta bort lock och korkar! Observera att det endast är förpackningar som ska läggas i kärlet, dricksglas, speglar och porslin ska läggas i grovavfallet. Ofärgat glas används för att tillverka nya glasförpackningar, och för att kunna behålla återvunnet glas ofärgat är det viktigt att färgat glas ej blandas med!

Färgat glas:
Här lägger du alla färgade glasförpackningar, var noga med att ta bort lock och korkar. Observera att det endast är förpackningar som ska läggas i kärlet, dricksglas, speglar och porslin ska läggas i grovavfallet. Färgat glas används t.ex. för att tillverka glasfiberisolering!

Elavfall:
Elavfall är saker som drivs med sladd eller batterier. Exempel kan vara elektrisk aparater med sladd, Tandborste, Mobiltelefon, Dataskärm, Hårtork, Kaffebryggare, TV-apparat m.m. Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns!
(Visste du att när du köper nya elprodukter kan du utan kostnad lämna gamla produkter i retur. De återlämnade produkterna behöver inte vara av samma fabrikat som de nyinköpta. De behöver inte ens vara köpta på samma ställe. Producenterna har enligt lagen ansvar för insamling av avfallet.)

Småbatterier:
Lösa småbatterier lämnas i denna holk, t.ex. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Tänk på att större batterier och bilbatterier inte får lämnas här!

Glödlampor och lågenergilampor:
Vanliga glödlampor innehåller en liten mängd bly som är skadligt för levande organismer. Lågenergilampor innehåller kvicksilver som är ett starkt gift för såvål människor och djur som för miljön. Lamporna tas om hand på ett säkert sätt vilket hindrar gifter från att spridas. Kvicksilvret och det bly som omhändertas kan återanvändas i ny produktion! 

Grovavfall:
Grovsopor är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållssopor. Detta kan vara t.ex. emballage, mindre möbler, leksaker, porslin eller andra skrymmande saker av trä, metall eller plast.

Informationsskyltar finns uppsatta vid kärlen och talar om vad som får slängas var och inte.


TÄNK PÅ ATT:

  • Farligt avfall, matavfall, större möbler och större elektronik/vitvaror får inte slängas i soprummet!
  • Man enbart får slänga saker som får plats i kärlen, det är ej tillåtet att ställa saker på golvet!
  • Återvinningsstation med insamling av papp, kartong, glas och metall finns på Götalandsvägen 205.
  • Läkemedel, mediciner och kanyler lämnas kostnadsfritt apoteket.
  • Bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralerna eller på försäljningsställen av nya bilbatterier.
  • Byggavfall får inte slängas i soprummet. Om man anlitar en hantverkare så skall avtalet inbegripa omhändertagande av byggavfallet! 
  • Mobila miljöstationen besöker med jämna mellanrum Älvsjö. Här kan du då passa på att lämna tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista vilken du kan hitta här: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/

Vid större avfall, och farligt avfall, hänvisar vi till: 

Återvinningscentral Östberga

Bussens Väg 2
122 41 Enskede,

Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet

Tel: 08-508 465 40