Grovsoprum

 

Många av våra medlemmar håller nu på att bygga om sina bostäder.

Detta medför ofta att man måste göra sig av med byggavfall. Avfallet

är man själv skyldig att transportera till lämplig sopstation.

 

MAN FÅR INTE SLÄNGA MÖBLER, SOFFOR, STÖRRE ELEKTRONIK SOM

TV I GROVSOPRUMMET. MAN FÅR ENDAST SLÄNGA SAKER SOM FÅR

PLATS I KÄRLEN / TUNNORNA.

 

Informationsskyltar om detta finns uppsatta vid kärlen.

 

Man skall också vara medveten om att föreningen, d.v.s. vi själva, numera

får betala för hämtning av grovsopor.

 

För större teknikavfall får vi betala dyra extrahämtningar.

 

Vid större avfall hänvisar vi till: 

 

Återvinningscentral Östberga

Bussens Väg 2
122 41 Enskede,

Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet

Tel: 08-508 465 40