Inglasning

Föreningen innehar ett bygglov för inglasning av balkonger vilket är giltigt till och med 2019-06-18. Föreningen har ett samarbetsavtal med företaget LUMON, vilket innebär att det endast är detta företag som har tillåtelse att utföra inglasningen. Då bygglovet villkoras med att inglasningen skall göras på ett för byggnaden enhetligt sätt, erbjuds endast grå färg på aluminiumprofilerna för inglasningen.
  
Det är upp till var och en av förenings medlemar om de önskar glas in sin balkong, och detta bekostas i sånt fall av medlemen själv.

Vid intresse kontaktas Lumon:
  
   tel: 08-522 77300
   e-mail: kundservice@lumon.se

För mer information, se företagets hemsida: www.lumon.com