Vår nyhetsblogg

Här skriver vi om det senaste som händer i styrelsen och föreningen.

Som styrelsen tidigare informerat om så har företaget QSEC fått i uppdrag att göra en injustering av fastighetens värmesystem för att uppnå ett bättre innomhusklimat. Arbetet kommer att påbörjas i port 18 måndag 12 februari och sedan fortsätta med en port om dagen i ordningen 14, 12 10 och 8. Arbetet kommer att ske någon gång under dagen, mellan kl. 8.00 - 16.00.
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att QSEC får tillträde till samtliga lägenheter. Om ni inte har möjlighet att vara hemma, ber vi er att lämna in er nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ert brevinkast efter utfört arbete. Obs: Märk nyckeln med efternamn och lghnr!
För att QSEC ska kunna komma åt att genomföra arbetet ber vi er att plocka bort möbler och dylikt framför samtliga element och hålla ev. extralås olåsta! QSEC kommer sedan tillbaka till samtliga lägenheter vid senare datum för att mäta elementen och kontrollera dess funktion.

Läs hela inlägget »

Den nya dataskyddsreformen (GDPR) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och är framarbetad för att öka rättigheterna för er som registrerade. I stora drag ökar detta kravet på oss att sköta era personuppgifter och ni får ett utökat skydd. Därför vill vi informera er om att GDPR innebär att ni som registrerade i SMS-gruppen har rätten att bland annat bli glömd (att vi tar bort er ur denna sms-lista vid önskemål). Vill ni veta mer om vilka rättigheter ni har som registrerade så finner ni en hel del matnyttig information på denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Läs hela inlägget »

Tiden går fort och snart är det återigen dags för föreningsstämma. Vi vill påminna om att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla denna motion till styrelsen senast den 1 februari.

Om du vill ha möjligheten att påverka ditt boende är det en bra idé att gå med i styrelsen. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vet du någon i föreningen som du tycker är lämpad och som du vill nominera? Hör då av dig till valberedningen på valberedningen@brfprastgard.se

Läs hela inlägget »

Nu börjar våra moderniserade hissar bli helt färdigställda. Som det kan vara vid större entreprenader som denna, kan det till en början finnas vissa detaljer som brister. Uppmärksammar ni något som bör åtgärdas, informera då styrelsen så ser vi till att detta ordnas.
I och med moderniseringen så tar även entreprenören, ITK, över förvaltningen av våra hissar. Eventuella felanmälningar görs därför framöver direkt till ITK på telefonnummer 08-564 350 10. Numret står även i hissarna och anslagstavlorna i entréerna. 

Läs hela inlägget »

I samband med budgetarbetet för 2018 konstateras att en höjning av avgiften är nödvändig. Detta för att klara av generella kostnadsökningar och ta höjd för kommande underhållsbehov. 

Avgiften kommer därför från och med 1 januari 2018 att höjas med 4%.

Läs hela inlägget »

Sedan 1 maj är föreningens el märkt "bra miljöval". Detta är ett sätt för föreningen att bidra till en mer mljövänlig och hållbar framtid.

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och är sveriges enda oberoende och en av världens tuffaste miljömärkningar av el. Bra miljöval innebär förutom att all el kommer från förnybara källor också att krav ställs på att produktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Genom att välja el märkt med Bra miljöval bidrar vi också till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Läs mer på Natruskyddsföreningens hemsida:
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

Läs hela inlägget »

För att få bukt med de senaste årens problem med obalans i värmesystemet, då vissa boende har upplevt det varit väldigt kallt i sina lägenheter, har styrelsen nu skrivit kontrakt med företaget QSEC för att göra en injustering. Själva injusteringen i lägenheterna beräknas ske någon gång i början av 2018, och man kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om detta kommer framöver.

Läs hela inlägget »

Nu påbörjas återställningen av tvättstugan efter den tidigare fuktskadan. Arbetet påbörjas måndag 7 augusti och beräknas vara klar torsdag 17 augusti. Under denna period kommer vattnet behöva stängas av till och från vilket kommer att kunna påverka tvättpassen. För att undvika störningar kan det av den anledningen därför vara klokt att välja de sena tvättpassen då inget arbete pågår.

Under måndagen 7 augusti kommer golvet att bilas upp varför tvättstugan kommer att vara stängd hela dagen.Tvättpass bokade denna dag kommer att avbokas.

Läs hela inlägget »

Påminnelse om Årstämma, imorgon 20 april klockan 19.00 i köksälvanslokaler. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Nu är snart våren här igen och då är det återigen dags för föreningens årsstämma. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vill du föreslå någon annan, hör då av dig till valberedningen@brfprastgard.se.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv