Tvättstugan

Tvättid bokar du i entren till tvättstugan via din nyckelbricka,

entren är öppen mellan 06.30-02.00.

Du kan boka max 2 tvättpass per vecka.

Påbörjas inte tvättpasset inom 15 min släpps tvättpasset fritt att boka för någon annan.

Vi är många hushåll som använder tvättstugan, så se till att använda din bokade tvätttid!

Avboka om du inte behöver använda tvättpasset.

Tvättstugan städas en gång/veckan.

Fel på maskinerna i tvättstugan?

Felanmälan görs direkt till styrelsen: styrelsen@brfprastgard.se

Tvättpass

07.00-09.00

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-15.00

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-21.00

21.00-23.00

23.00-01.00

Du får använda torktumlarna samt torkskåpen en timme efter avslutad tvättid.

Håll rent efter dig, fullständiga instruktioner finns i tvättstugan.