Om ventilationen

Ventilationen i fastigheten är uppbyggd kring gemensama centralfläktar. Ny luft kommer in i lägenhet genom tilluftsventilerna över fönstrena och gammal luft sugs ut genom frånluftsdonen i garderob, badrum och kök. För att det ska fungera ordentligt måste tilluftsventilerna alltid vara öppna och frånluftsdonen får inte täckas för. Frånluftsdonen är injusterade vid senast OVK:n och får inte ändras på då det menligt påverkar luftflödet i hela fastigheten.

Man får inte ansluta någon fläkt i badrummet. Man får inte heller ansluta köksfläktar med motor till frånluften då det förstör balansen i systemet. Det ska vara självdrag i köket och förslagsvis använder man spiskåpa. Vid ombyggnad av kök, klädkammare och/eller badrum/wc måste alla åtgärder avseende ventilationen godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas!

När man upplever att det är kallt och dragit i lägenheten är det lockande att stänga tilluftsventilerna som sitter ovanför fönstren. Detta är dock ingen bra ide, utan kan störa hela ventilationssystemet och orsaka dålig inomhusluft. Det ska alltid vara ett svagt undertryck i lägenheten så att ny luft kan komma in genom tilluftsventilerna i de rum där vi vistas mest, som sovrum och vardagsrum, och sugas ut på ställen där de blir mest förorenade, alltså kök och badrum. Det ska alltså hela tiden komma in lika mycket luft som det sugs ut. Stänger man en ventil kommer insuget och draget öka i de andra ventilerna som fortfarande är öppna. Om tilluftsventilerna stängs igen kan det inte komma in tillräckligt med luft vilket medför att den gamla luften inte heller kan sugas ut tillräckligt fort, undertrycket blir för stort och det kan istället sugas in genom de ventiler där det är tänkt att det ska sugas ut. I värsta fall kan det leda till grannens frånluft sugs in i lägenheten med matos och dålig lukt. Tilluftsventilerna bör därför alltid hållas öppna.