Medlemmar i styrelsen

Styrelseledarmöter:

 

Pernilla Westin (Ordförande)
Markus Börjes  (kassör)

Ebba Frånlund 

Elin Tüksammel
Per Holm 

Suppleanter:

Niklas Högblom

 

Vi uppskattar att ni kontaktar oss via telefon eller e-post och inte knackar på hemma hos enskild styrelsemedlem.

Mail:   styrelsen@brfprastgard.se
Tel:     0730-93 26 96