Medlemmar i styrelsen

Styrelseledarmöter:

 

Per Holm (Ordförande)
Adam Fakhouri (kassör)

Ebba Frånlund 

Elin Tüksammel
Markus Börjes
Pernilla Westin
Birgit Ulvfot
 

Suppleanter:


 

Vi uppskattar att ni kontaktar oss via telefon eller e-post och inte knackar på hemma hos enskild styrelsemedlem.

Mail:   styrelsen@brfprastgard.se
Tel:     0730-93 26 96