Medlemmar i styrelsen

Styrelseledarmöter:

 

Adam Fakhouri (Ordförande)
Lisa Aldenklint (kassör)

Josefine Stenberg
Mellya Simon
Willy Do
 

Suppleanter:

Elin Tüksammel
Markus Börjes
Birgit Ulvfot
 

Vi uppskattar att ni kontaktar oss via e-post och inte knackar på hemma hos enskild styrelsemedlem.

Mail:   styrelsen@brfprastgard.se